Dòng Đá Quý GEM

Cầu thang Thạch Anh gắn đá Serpentine G102SPT22S1

DÒNG SẢN PHẨM Đá quý GEM
KHOẢNG GIÁ 3.000.000 – 4.000.000VND
KÍCH THƯỚC 1650mm x 950mm
LOẠI SẢN PHẨM Đá Serpentine
Số lượng