Dòng Đá Quý GEM

Cầu thang Thạch anh Mã Não Đỏ G104MND22M1

DÒNG SẢN PHẨM Đá quý GEM
KHOẢNG GIÁ 4.000.000 – 5.000.000VND
KÍCH THƯỚC 1650mm x 950mm
LOẠI SẢN PHẨM Mã Não Đỏ
Số lượng