Dòng Đá Quý GEM

Cầu thang Thạch anh Ngọc Hoàng Long G104NHL22M1

DÒNG SẢN PHẨM Đá quý GEM
KHOẢNG GIÁ 4.000.000 – 5.000.000VND
KÍCH THƯỚC 1650mm x 950mm
LOẠI SẢN PHẨM Ngọc Hoàng Long
Số lượng