Dòng Đá Quý GEM

Cầu thang Thạch anh Đá Mắt Hổ G102DMH22B1

DÒNG SẢN PHẨM Đá quý – Gem
KHOẢNG GIÁ 4.000.000 – 5.000.000VND
KÍCH THƯỚC 1650mm x 950mm
LOẠI SẢN PHẨM Đá Mắt Hổ
Số lượng